Witamy

Profesor W. M. Turski wskazywał na podobieństwa rozwoju przemysłu filmowego z rozwojem przemysłu informatycznego. Początki przemysłu filmowego to produkcja i sprzedaż sprzętu do filmowania obecnie przemysł filmowy to Gala Oskarowa, gdzie decydujące są zupełnie inne wartości. Analogiczną drogę rozwoju obserwujemy w informatyce. Po okresie fascynacji sprzętem komputerowym, głównym obszarem rozwoju informatyki są zastosowania rozwiązań informatycznych w różnych obszarach aktywności.

Jednym z dynamicznie rozwijanych obszarów zastosowań informatyki i znaczący wpływ na rozwój metod i zastosowań jest zarządzanie. Jak stosowanie rozwiązań teleinformatycznych wpływa na zarządzanie i podnoszenie sprawności i efektywności kierowania i prowadzenia biznesu, to główne obszary zainteresowania sekcji. Nowoczesne zarządzanie trudno sobie wyobrazić bez stosowania rozwiązań informatycznych, ale problemy, jakie występują w prowadzeniu biznesu wymuszają rozwój sprzętu i oprogramowania, czyli wskazują na te obszary informatyki, które należy rozwijać i w jakim kierunku.

Obszar zainteresowań tematycznych sekcji ma więc charakter interdyscyplinarny i skupia problemy informatyki i zarządzania wskazując kierunki rozwoju dające dynamikę i większą efektywność działalności gospodarczej. Wskazane będzie podejmowanie inicjatyw integracji z środowiskiem biznesu i praktyki gospodarczej oraz nauki z zakresu zarządzania.

 

Zapraszamy osoby zainteresowane tą tematyką do współpracy przy podejmowaniu różnorodnych inicjatyw i akcji mających na celu zwiększenie dynamiki rozwoju tego obszaru informatyki.

 

 

Zdzisław Szyjewski